Liên Hệ

Câu Hỏi Của Bạn Mutant?

Thông Tin Liên Hệ

Chúng Tôi Luôn Trân Trọng Các Ý Kiến Đóng Góp. Vui Lòng Chia Sẻ Ý Kiến Của Bạn
Monster Energy Company

1 Monster Way
Corona, CA 92879
Tổng Đài Miễn Phí: 844-538-7742

Thông Tin Cá Nhân

Vui lòng nhập thông tin chi tiết về câu hỏi/ vấn đề của bạn

Không khuyến khích. Dù chúng tôi luôn hoan nghênh ý kiến của người hâm mộ, nhưng chính sách của công ty Monster Energy (MEC) là không chấp nhận những ý tưởng hoặc tác phẩm sáng tạo không được yêu cầu.. Chính sách này nhằm tránh bất kỳ sự hiểu lầm nào nếu sản phẩm hoặc chiến dịch tiếp thị do chúng tôi thực hiện có vẻ tương đồng với những ý tưởng được gửi đến từ bên ngoài.. Do đó chúng tôi yêu cầu bạn vui lòng không gửi bất cứ tư liệu sáng tạo gốc nào như ý tưởng cho sản phẩm mới hay cải tiến sản phẩm, chiến dịch quảng cáo, tên sản phẩm hoặc tương tự. . Bất kỳ trao đổi hoặc tư liệu nào được truyền tải đến trang web bằng thư điện tử hoặc cách thức khác đều được xem như không còn bảo mật hay độc quyền.. Mọi tư liệu bạn cung cấp đều có thể được sử dụng bởi MEC hoặc các đối tác cho những mục đích bao gồm, nhưng không giới hạn, sao chép, tiết lộ, truyền tải, xuất bản, phát sóng hoặc đăng tải. . Ngoài ra, MEC được tự do sử dụng bất kỳ ý tưởng, khái niệm, bí quyết hay kỹ thuật nào có trong những trao đổi được bạn gửi đến trang web cho bất cứ mục đích nào, bao gồm, nhưng không giới hạn, phát triển và tiếp thị sản phẩm.